Звіт Генерал-лейтенанта Г. А. Любіна про роботу підрозділів Української Служби Порятунку в Донецькій області.

В 2009 р. продовжена робота з розбудови структури організації, укріпленню її іміджу в органах місцевого самоврядування серед населення і громадськості міст і селищ Донецької області.

Генерал-лейтенант Г.А. ЛюбінОсновні зусилля керівництва обласної організації були спрямовані на створення сприятливих умов для своїх членів їх життєдіяльності. Створена команда однодумців, членів УСП, які насамперед увійшли в штатну структуру обласного осередку, активно співпрацюють і в виконанні громадського волевиявлення і на побутовому рівні. Це об’єднало нас в особливе товариство взаємодопомоги, взаємоповаги, співпраці у всіх сферах повсякденного життя. Такий актив нараховує більше 200 чоловік. Натомість і активно працюємо щодо подальшого залучення кожного члена УСП до активної співпраці.

Утворена команда обласного осередку УСП проводить системну роботу з виконання багатьох Статутних вимог ВГО „УСП”. Насамперед, ми активно приймаємо участь у більшості обласних громадських заходах. Керівний склад УУСП області в співпраці з коаліцією громадських формувань організував проведення 5 семінарів при підтримці органів місцевого самоврядування з наступних питань:

Проблеми взаємодії та співпраці з державними установами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю;

Екологічний стан Донбасу. Проблеми та перспективи його поліпшення;

Перспективи розвитку виховання молоді;

Доступ громадськості до законотворчого процесу;

Участь громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні по проекту «Розвиток громадського суспільства».

В березні, квітні і жовтні 2009 р. проведені навчальні збори керівного складу УСП, де були присутні і керівники інших регіонів України.

Основними напрямками в роботі обласного осередку є:

Співпраця з Спеціалізованим обласним комунальним Аварійно-рятувальним управлінням в Донецькій області начальник якого, Данніков Олег Петрович, є за сумісництвом і заступником начальника УУСП в Донецькій області;

Співпраця з комісією обласної ради з екологічної, техногенної безпеки та земле використання через Голову радницького корпусу УСП генерал-майора Іващенко Олександра Віталійовича, який є заступником голови цієї комісії;

Надання юридичних послуг через співпрацю з регіональною правозахисною організацією «Феміда» керівник якої Гребенюк В.І. який очолює юридичний відділ УУСП в області;

Розпочав і активізує роботу відділу з питань соціального захисту та охорони громадського порядку і державного кордону його новий керівник Колесник В.В. з ініціативи УСП Донецька обласна рада прийняла рішення про утворення громадських рад в кожному міськрайоргані ГУМВС в Донецькій області;

В місті Маріуполь з підтримки Голови міста зареєстрований і розпочав роботу «Маріупольський міський комітет по запобіганню та протидії корупції, який очолив перший заступник начальника УУСП в області генерал-майор Ніколаєв С.О.

Готується до реєстрації документація аналогічних комітетів обласного, міських та районних рівнів.

Активно працює відділ охорони навколишнього природного середовища під керівництво Журавльова В.В. Із 9 членів громадської ради обласного управління охорони навколишнього природного середовища п’ятеро є членами УСП. Це надає можливість плідної співпраці з громадськістю вченими та органами місцевого самоврядування області в екологічному напрямку.

З ініціативи УСП обласна рада вперше виділила кошти на вчене дослідження причин екологічного лиха на узбережжі курортного селища Ялта. Тендер на ці кошти виграв Харківський науково-дослідний інститут екологічних проблем з яким встановлені партнерські стосунки і готується угода про співпрацю.

З метою усунення вказаного екологічного лиха в с.м.т. Ялта створена «Комунальне курортне підприємство» яке очолив начальник УУСП області Любін Г.А. Розроблена цільова програма співпраці УСП з іншими установами з цього приводу.

Нами розроблені пропозиції щодо співпраці в екологічній галузі „УСП” з міністерством охорони навколишнього природного середовища.

Активує свою роботу і відділ флоту, який очолює начальник регіонального морського регістру Боровік В.І. Ним розроблені і впроваджується пропозиції щодо безпеки мореплавства в Азово-Чорноморському басейні, безпеки людей на гідроспорудах і установах море-господарського напрямку.

Керівник екологічного напрямку генерал-майор Молодан Г.Н., який очолює заповідник «Меотида» указом президента України від 26.12.2009 р. став Почесним екологом України, а очолюваний ним заповідник надбав статус «національний».

Керівник напрямку полковник Єрмакова О.Б., яка очолює митно-брокерську службу і логістику Приазов’я нагороджена президентською відзнакою «Кращий підприємець року» і отримала звання «Почесний працівник транспорту України».

Відзнакою міністерства Освіти України нагороджений начальник Північного міжрайонного управління полковник Поух Г.В., який працює директором санаторної школи-інтернату м. Святогорська.

Активно працює відділ сертифікації, паспортизації та акредитації. До недавнього часу його очолював начальник регіональної інспекції з професійної підготовки дипломіювання моряків Саболевський Г.Г. В кінці року йому присвоєно звання генерал-майор і він відійшов до кадрів головного управління ВГО УСП.

Активну роботу проводить відділ молоді, сім’ї та спорту, який очолює полковник Шухман О.Е. його заступник полковник Філіппов В.В. який є власником і директором дитячої бази відпочинку в с. Урзуф, що на Азовському морі, активно взаємодіє с профспілками України. Разом вони розробили програму «кадетського руху УСП»

Активно у цьому напрямку працює і керівник Центрального міжрайонного управління підполковник Голушко С.В.

Веде активну роботу і відділ оперативної інформації та аналітики під керівництвом полковника Гомоненко В.В., який є провідним спеціалістом регіону з питань море-господарського комплексу.

Відділ з питань транспорту та транспортної безпеки очолює полковник Іванов І.М. який є начальником транспортного цеху ОАО «ММК ім. Ілліча» завжди своєю плідною працею пропагандує хороший імідж УСП серед працівників транспорту і ДАІ. За його організацією обласне керівництво УСП має змогу забезпечувати транспортом численні громадські заходи.

Тільки розпочинають роботу відділи формування оперативних підрозділів, та ядерної та радіаційно-хімічної безпеки. Їх керівники полковник Аліпа О.Ф. і Садигов Є.К. були призначені наприкінці 2009 р. і тільки розпочали роботу по становленню своїх підрозділів.

Цільоспрямовано працюють і керівники міжрайонних управлінь: Центрального (керівник, підполковник УСП Голушко С.В.), Південного (керівник, полковник УСП Шевляков Ф.М.) і Північного (полковник УСП Поух Г.В.).

24 грудня 2009 р. в містах Донецьк, Маріуполь, Святогорськ відбулися ітогові збори керівного складу УУСП в Донецькій області. Погодні умови змусили це зробити окремо в кожному міжрайонному управлінні. Ці збори показали задоволення особового складу УСП області своєю громадською роботою і позитивну оцінку роботи керівництва УУСП в Донецькій області.

Генерал-лейтенант Г.А. Любін

 

~ інформує Головне Управління УСП в АР Крим ~

Структура Української Служби Порятунку

З`їзд

Вирішує основні питання діяльності організації, зокрема: приймає статут, вносить зміни та доповнення до нього, обирає склад Ради Управління, Голову організації, склад Ревізійної Комісії, вирішує всі основні організаційно-фінансові та правові питання, заслуховує звіти Голови УСП та Ревізійної Комісії, вирішує питання про реорганізацію чи ліквідацію УСП.

 

  

Рада Управління

Вищий координаційно-керівний орган, що керує організацією в період між З`їздами. Очолює Раду Управління Голова УСП.

Компетенція Ради Управління:

Вирішує всі поточні питання організаційного характеру, приймає громадян до членів, та виключає з числа членів УСП.

— —   Приймає рішення щодо затвердження посад в УСП, призначення на посади та звільнення.

— —   Затверджує символіку УСП

— —   Приймає рішення про створення регіональних структур, підприємств, установ та організацій УСП

— —   Вирішує питання субординаційних відносин в УСП, присвоєння внутрішньовідомчих звань та рангів

— —   Затверджує заохочувальні нагороди

— —   Затверджує форму одягу

— —   Розглядає та затверджує програми розвитку організації

— —   Затверджує кандидатуру на посаду Начальника Головного Управління УСП

  

Апарат Голови

Комплексний орган, що забезпечує можливість повноцінної Статутної діяльності Голови УСП. Складається з:

А) Архівний Відділ

Б) Приймальна Комісія

В) Вища Атестаційна Комісія

  

Ревізійна Комісія

 

Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю УСП, звітує перед членами З`їзду про проведені перевірки і подає їм відповідну інформацію

 

Незалежна Комісія Внутрішньої Безпеки, нагляду за справами та особовим складом при Раді Управління

Діє на підставі власного Положення. Головним завдання в роботі НКВБ є здійснення контролю з питань внутрішньої безпеки, дотримання членами організації вимог Статуту, посадових інструкцій, питань що стосуються випадків можливого зловживання становищем в організації, а також дотримання правил використання внутрішньовідомчих документів організації. Очолює НКВБ – Голова. Діє за спеціальним дорученням.

 

Департамент Фінансів та Забезпечення при Раді Управління

Централізований спеціалізований підрозділ організації, головне завдання якого полягає в здійсненні заходів фінансового обліку та аудиту, проведення заходів нарахувань та розрахунків, а також заходів, що стосуються матеріального та юридичного забезпечення діяльності організації. Здійснює заходи звітності до державних звітних органів. Діє на підставі власного Положення. Очолює: Начальник Департаменту.

 

Головне Управління

Головний виконавчий орган Ради Управління УСП. Очолює – заступник Голови організації, начальник Головного Управління УСП. Діє на підставі власного Положення. Головне завдання ГУ –здійснення координаційно-керівних та організаційних заходів у роботі обласних осередків (обласних Управлінь) організації. Головне Управління складається з Департаментів.

 

Департаменти Головного Управління УСП:

Підрозділи Головного Управління УСП, що здійснюють розробку та рекомендації, щодо напрямків здійснюваних організацією заходів. Організовують основні зв`язки та контакти УСП з державними та недержавними організаціями, установами тощо у відповідних напрямках. Діють на підставі власного Положення. Очолюють: начальники Департаментів ГУ УСП.

Департамент з питань соціально-правового захисту та охорони громадського порядку і державного кордону України;

Департамент флоту, Служба берегової охорони;

Департамент охорони навколишнього природного середовища та розвитку;

Департамент з питань ядерної та радіаційно-хімічної безпеки;

Департамент оперативної інформації та аналітики, управління міжнародної безпеки та зв’язків;

Департамент кадрів та мобілізаційної роботи;

Департамент формування оперативних підрозділів;

Департамент з питань транспорту та безпеки на автошляхах України;

Департамент спеціальних наукових досліджень;

Департамент охорони та відтворення водних живих ресурсів;

Департамент співпраці та взаємодії з лицарями госпітальєрами суверенного ордену Святого Іоанна Ієрусалимського, лицарі Мальти;

Всеукраїнський Центр Наукових Експертиз, Атестації, Сертифікації, Паспортизації та Кадрової Політики.

 

Колегія Головного Управління:

Споміжний, колегіальний орган, засідання якого ініціює начальник Головного Управління. Головне завдання: колегіальне вирішення питань керівного та координаційного характеру, здійснення заходів координації роботи Управлінь УСП у областях. Діє на підставі власного Положення. До складу Колегії входять:

— Начальник Головного Управління УСП

— Перший заступник Головного Управління УСП

— Заступник начальника Головного Управління, керівник Центрального Напрямку (далі Напрямок – умовно розподілені обласні підрозділи організації)

— Заступник начальника Головного Управління, керівник Східного Напрямку

— Заступник начальника Головного Управління, керівник Західного Напрямку

Управління УСП у областях (Обласні підрозділи організації)

Виконавчий орган, що несе представницькі функції організації у області. Виконує заходи які ініціює Головне Управління УСП, є його структурною частиною. Головним завданням в діяльності є виконання рішень З`їзду членів організації, рішень Ради Управління, наказів Голови та начальника Головного Управління УСП, колегії ГУ. Діють на підставі власного Положення, популяризують та розгалужують діяльності організації в містах, районах на рівні області. Очолюють: Начальники Управлінь УСП у області (Голови обласних підрозділів організації).

 

— інформує Головне Управління УСП в АРК —

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ УСП

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УСП

Співробітники та члени УСП мають право:

— брати участь в усіх заходах УСП;

— брати участь у роботі органів УСП в порядку, визначеному цим Статутом;

— висловлювати свої думки та роботи пропозиції щодо діяльності УСП;

— отримати інформацію щодо поточної регулярної діяльності УСП;

— звертатися за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

— припиняти членство в УСП;

— користуватися всілякою допомогою, що здійснюється УСП;

— бути обраним до всіх органів УСП;

— працювати у виконавчих та керівних структурах УСП;

— виносити пропозиції щодо діяльності УСП;

— за рішенням Ради Управління УСП користуватись матеріальною базою УСП для задоволення своїх соціально-побутових потреб.

Співробітники та члени УСП зобов’язані:

— сприяти досягненню мети та завдань УСП;

— виконувати вимоги Статуту УСП;

— надавати реально можливу допомогу УСП у його діяльності;

— узгоджувати власну діяльність з діяльністю УСП;

— вносити пропозиції щодо діяльності УСП;

— брати участь у роботі УСП;

— своєчасно сплачувати членські внески;

— сприяти досягненню мети та завдань УСП.

(витяг зі Статуту «Української Служби Порятунку»)

ГУ УСП АРК

МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку

                      

МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку

(витяг зі Статуту Української Служби Порятунку)

Головною метою УСП є сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадського контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародного тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.

Завданнями УСП є:
• участь у реалізації державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки;

• сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запровадження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою національної безпеки;

• сприяння боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму;

• участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної безпеки;

• участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення;

• участь у забезпечені реалізації державної політики у сфері цідильного захисту;

• сприяння державним органам та установам з питань охорони громадського порядку та державного кордону;

• сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших стихійних лих;

• упровадження рятувальної справи;

• забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки;

• забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу порятунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112 / 911»), асістанської служби;

• задовольняння та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних національних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців та інших громадян;

• сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регуляторних активів;

• організація зворотного зв’язку між громадським середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики;

• підвищенню рівня правової обізнаності членів «УСП» та громадськості;

• відновлення прав членів УСП в разі їх порушення;

• сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

• сприяння в отриманні членами УСП, особами з числа військовослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, науковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності;

• реалізація положень Національної програми правової освіти та Концепції гуманітарного й соціального розвитку;

• сприяння в підготовці та формуванні на базі сил та засобів УСП мобілізаційного резерву для цивільної оборони Міністерства оборони України;

• розробка й реалізація програм правового та соціального захисту населення, надання членам УСП та громадянам практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги;

• здійснення у мережах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

• сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону;

• сприяння перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших дієвих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;

• сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгострокового функціонування інфраструктури, що забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання;

• вивчення потреб членів УСП. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву;

• в мережах чинного законодавства запобігання й ефективна протидія терористичним і екстремістським проявам в України;

• сприяння збору, систематизації та аналітичній обробці, архівації інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;

• здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду;

• сприяння виконанню дезактиваційних робіт на території радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додержання вимог правового режиму в зазначених зонах;

• координує діяльність аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони, в тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах;

• забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та пожежної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони;

• сприяння організації та проведення аварійних пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів УСП;

• надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ організації усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації впливу нафтопродуктів, шкідливих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речовин;

• аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям;

• вжиття заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародним стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;

• прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситуацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначення показників ризику на зазначених об’єктах і територіях;

• прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало в наслідок надзвичайної ситуації;

• створення аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха;

• прийняття участі у вдосконалені системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб УСП;

• здійснення у мережах чинного законодавства заходів щодо захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, приймає участь у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення анти терористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту;

• сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення;

• прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуації;

• проведення навчальних та тренувальних заходів для членів організації (в тому числі за кордоном);

• створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості працівників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприянню інформування населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження;

• сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом УСП в установленому порядку:

• одержує, в порядку встановленому чинним законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, в тому числі права власності на рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;

• взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, недержавними органами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

• вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань діяльності УСП;

• у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

• відстежує результативність регуляторних актів;

• створює засоби масової інформації, підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей УСП;

• співпрацювати з Радою Національної Безпеки і Оборони України (далі — РНБО), зокрема, у створеному законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (в т. ч. громадських, дорадчих, консультативних);

• підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійснення заходів, що не суперечить чинному законодавству України;

• організовує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності УСП, що не суперечить чинному законодавству України та відповідають статутним завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали;

• допомагає у створенні сприятливих умов для членів УСП у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань;

• сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, головна мета яких – надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам;

• приймає участь у проведенні державних та недержавних незалежних експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з залучення незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю;

• вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраждали в наслідок надзвичайних ситуацій;

• закріплює та розвиває співробітництво із закордонними державними та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними рухами, тощо;

• представляє й захищає свої законні інтереси і інтереси своїх членів у державних та недержавних органах;

• розповсюджує інформацію і пропанує свої ідеї та цілі;

• сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних технологій;

• проводить організацію та практичні заходи по організації та проведенні навчальних зборів, тренувань, стажування (у т. ч. за кордоном) працівників членів – УСП;

• створює на території України свої відокремленні підрозділи, які діють від імені УСП основі своїх положень або статутів;

• приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів, які створюються при РНБО;

• налагоджує зв’язки з громадськістю, в тому числі міжнародною з метою взаємодії, обміну інформацією, досвідом, технологіями тощо, а також підтримки мети діяльності та завдань УСП;

• надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань УСП, мережах чинного законодавства сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої й зовнішньої політики держави в даній сфері;

• розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом;

• подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України та РНБО пропозиції щодо визначення меж забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій, готує аналітичні матеріали про стан ліквідації її наслідків;

• надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуації;

• виконує інші завдання та має інші права в межах чинного законодавства;

(витяг зі Статуту Української Служби Порятунку)

ГУ УСП АРК

Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

(витяг з Положення ГУ УСП АР Крим)

 

                            

Основною метою діяльності Організації є створення сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та між-народної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадсь-кого контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екст-ремізму та міжнародному тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сфе-рах суспільного життя.

Завданнями Організації, на неприбутковій основі для реалізації своєї мети, є:
• Участь у реалізації ефективної державної політики сфері національ-ної та міжнародної безпеки.
• Сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запрова-дження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою на-ціональної безпеки.
• Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності членів Організації.
• Сприяння боротьбі з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму.
• Сприяння розвитку міжнаціональних відношень в інтересах членів Організації, без мети отримання прибутку.
• Участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформа-ційної, гуманітарної безпеки.
• Участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення.
• Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивіль-ного захисту.
• Сприяння державним органам та установам з питань охорони гро-мадського порядку та державного кордону.
• Робота із залученням громадян в Організацію, сприяння вступу в її ряди.
• Сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та ін-ших стихійних лих.
• Упровадження рятувальної справи.
• Сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних органі-заціях і об’єднаннях.
• Забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки.
• Створення інформаційних баз даних для членів Організації.
• Забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річ-ному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу поря-тунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112/911»), асістанської служ-би.
• Сприяння участі членів Організації у здійсненні загальнодержавних, регіональних і місцевих програмах.
• Задоволення та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуа-цій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних на-ціональних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиб-лих та померлих військовослужбовців та інших громадян.
• Сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регулятор-них активів.
• Організація зворотного зв’язку між громадськими середовищем та ре-гуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики.
• Підвищення рівня правової обізнаності Членів Організації. Віднов-лення прав членів Організації у разі їх порушення.
• Сприяння захисту законних інтересів громадян а їх сімей, що постра-ждали внаслідок надзвичайних ситуацій.
• Сприяння в отриманні членами Організації, особами з числа військо-вослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, нау-ковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності.
• Реалізація положень Національної програми правової освіти та Кон-цепції гуманітарного й соціального розвитку.
• Сприяння в підготовці та формуванні на базі сил, та засобів Органі-зації мобілізаційного резерву для сил цивільної оборони Міністерства оборони України.
• Розробка та реалізація програм правового та соціального захисту на-селення, надання членам Організації практичної, організаційної, методичної, довід-ково-аналітичної ті іншої допомоги.
• Здійснення у межах встановлених чинним законодавством демокра-тичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними орга-нами держави.
• Сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної полі-тики у сферах цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, пово-дження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастро-фи, рятувальні справи, техногенної та пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілак-тики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльно-сті, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного ко-рдону.
• Сприяння перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших діє-вих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.
• Сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгостро-кового функціонування інфраструктури, що забезпечую безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання.
• Вивчення потреб членів Організації. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву.
• В межах чинного законодавства, сприяння запобіганню та ефективної протидії терористичним і екстремістським проявам.
• Сприяння збору, систематизації та аналітичної обробці, архівації ін-формації про виникнення надзвичайних ситуацій.
• Здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням за-конів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобі-гання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого харак-теру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду.
• Сприяння виконанню дезактивацій них робіт на території радіоактив-но забруднених у наслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додер-жання вимог правового режиму в зазначених зонах.
• Координування діяльності аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони у тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах.
• Забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та поже-жної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконав-чої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а та-кож діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони.
• Сприяння організації та проведенню авіаційних пошуково-рятувальних робіт з виконанням наявних сил та засобів Організації.
• Надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварій-но-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідли-вих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речо-вин.
• Аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі вна-слідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям.
• Вживання заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах.
• Прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та орга-нізаціями імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситу-ацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпеч-них виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначен-ня показників ризику на зазначених об’єктах і територіях.
• Прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.
• Створення аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха.
• Прийняття участі у вдосконаленні системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території Чорного та Азовського мо-рів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб Організації.
• Здійснення в межах чинного законодавства заходів щодо захисту на-селення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терори-стичної діяльності, прийняття участі у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту.
• Сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідромете-орологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення.
• Прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфі-кації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайній ситуації.
• Проведення навчальних та тренувальних заходів для членів Органі-зації (у тому числі за кордоном).
• Створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості праців-ників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації нас-лідків надзвичайних ситуацій, сприяння інформуванню населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження.
• Сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на держа-вну стратегію попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Для виконання завдань Організація, у встановленому законодавст-вом України порядку та без мети одержання прибутку:
• Одержує в порядку встановленому законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформа-цію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань.
• Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, у тому числі право власності на рухоме та нерухоме майно, інтелектуальну власність тощо.
•. Взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними орга-нами, недержавними органами, установами, підприємствами, громадськими ор-ганізаціями.
• Вносить пропозиції до органів державної влади і управління з пи-тань діяльності Організації.
• У випадках передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів.
• Відстежує результати регуляторних актів.
• Засновує засоби масової інформації.
• Створює госпрозрахункові установи і організації із статусом юриди-чної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством.
• Співпрацює з Радою національної безпеки і оборони України, зокре-ма у встановленому законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (у т. ч. громадських, дорадчих, консультативних).
• Підтримує прямі міжнародні контракти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України.
• Організує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності Організації, що не суперечать чинному законодавству України та відповідають її завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали.
• Допомагає у створенні сприятливих умов для членів Організації у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань.
• Сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, голо-вна мета яких — надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзви-чайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам.
• Приймає учать у проведенні державних та недержавних незалеж-них експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з за-лученням незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю.
• Вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраж-дали внаслідок надзвичайних ситуацій.
• Закріплює та розвіває співробітництво із закордонними державни-ми та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними руха-ми, тощо.
• Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських органах та інших організаціях.
• Розповсюджує інформацію і пропагандує свої ідеї та мету.
• Сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних тех-нологій.
• Проводить організаційні та практичні заходи по організації та про-веденню навчальних зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, ком-плексних учбових заходів, стажувань (у тому числі за кордоном) для членів Ор-ганізації.
• Приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів які створюються при Раді національної безпеки і оборони України.
• Налагоджує та зміцнює зв’язки між аналогічними Організаціями, у тому числі іноземними.
• Надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань Організації, в межах чинного законодавст-ва України сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої та зовні-шньої політики держави в даній сфері.
• Розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національ-ної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом.
• Надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціа-лістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техноген-ної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій.
• Підтримує розвиток нових перспективних напрямків у сфері прак-тичного забезпечення соціальної та правової захищеності членів Організації, без мети отримання прибутку.
• Сприяє поширенню та впровадженню серед членів Організації по-зитивного закордонного досвіду у сфері діяльності Організації.
• Бере участь у громадсько-політичній діяльності, проводить, у вста-новленому порядку, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) з метою захисту прав та задоволення спільних інтересів своїх членів.

(витяг з Положення ГУ УСП АР Крим)

ГУ УСП АРК